Velg en region og språk
Bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka

PCI Pecimor® 2K

na vonkajšie steny pivníc a základov

Poznámka:
S Všeobecným osvedčením o skúškach stavebného dozoru pre ručnú aplikáciu a aplikáciu striekaním
PCI Pecimor® 2K
Vlastnosti produktu:
 • Skúšaná podľa EN 15814 a skúšok pre vydanie osvedčenia všeobecného stavebného dozoru pre hydroiizolácie stavieb ako aj prechod betónových stavebných dielov s vysokou odolnosťou proti presakujúcej vode a ako hydroizolácia škár betónových stavebných dielov s vysokou odolnosťou proti presakujúcej vode. 
 • Dvojožková, rýchlo odolná proti dažďu, rýchlo vytvrdzuje.
 • Plnená polystyrénom, vláčna, ľahko spracovateľná.
 • Dobrá priľnavosť na suché a mierne vlhké podklady.
 • Bezpečné priľnutie na vodonepriepustný betón.
 • Vodotesná.
 • Prekleňujúca trhliny > 2 mm.
 • Odolná proti starnutiu, trvalá ochrana aj po rokoch.
 • Bez obsahu rozpúšťadiel, spracovatelia ani životné protredie nie sú zaťažení výparmi rozpúšťadla. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani explózie. Žiadne zdraviu škodlivé výpary.
Rozsah použitia:
 • Na steny a podlahy.
 • Na použitie vnútri aj vonku.
 • Na pozemné a inžinierske stavby.
 • Na ručnú aplikáciu a strojovú aplikáciu nástrekom.
 • Na hydroizoláciu stavieb a stavebných dielov podľa DIN 18195 pre nasledujúce zaťaženie:
  - DIN 18 195-4 “Hydroizolácia základovej dosky a stien proti zemnej vlhkosti a nevzlínajúcej priesakovej vode.”
  - DIN 18 195-5 “Hydroizolácia stropov a miestností s mokrou prevádzkou proti netlakovej vode, mierne zaťažené plochy.”
  - DIN 18 195-6 “Hydroizolácia proti vzlínajúcej priesakovej vode.”
 • Na izoláciu proti tlakovej vode.
 • Na izoláciu stavebných dielov proti vode agresívne pôsobiacej na betón podľa DIN 4030-1.
 • Na lepenie tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS, perimeter).
 • Vhodná na vonkajšiu izoláciu pracovných škár (max. šírka otvorenia 0,25 mm) betónových stavebných dielov proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode, občas vzlínajúcej a tlakovej do hĺbky ponoru 3 m. Vhodná aj pre zóny, kde cirkuluje voda.
Farby: čierna
Balenie: 30-l-kombi balenie
Kalkulačka
Videá:
Vyhľadávanie obchodných partnerov