BASF-Group: Construction Chemicals

Klasifikácia a označenie mált a lepidiel na obkladové prvky

OZNAČENIE   OPIS
DRUH  TRIEDA
C  1 Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá
C  1F Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C  1T Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C  1E Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C  1S1 Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C  1S2 Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C  1TS1 Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C  1TS2 Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1ES1 Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 1ES2 Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 1TE Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 1TES1 Normálne tvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 1TES2 Normálne tvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 1FT Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1FE Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 1FS1 Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá
C 1FS2 Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C 1FTE 1FTE Rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 1FTS1 Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1FTS2 Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 1FES1 Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 1FES2 Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 1FTES1 Rýchlotvrdnúce plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia
C 1FTES2 Rýchlotvrdnúce vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia 
C 2 Špeciálne cementové malty a lepidlá
C 2F Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C 2T Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2E Špeciálne cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2S1 Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá
C 2S2 Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá
C 2TS1 Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2TS2 Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2ES1 Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2ES2 Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2TE Špeciálne cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 2TES1 Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 2TES2 Špeciálne vysokoplastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 2FT Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2FE Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2FS1 Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C 2FS2 Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá
C 2FTE Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
C 2FTS1 Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2FTS2 Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
C 2FES1 Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2FES2 Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2FTES1 Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
C 2FTES2 Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
D 1 Normálne disperzné lepidlá
D 1E Normálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D 1T Normálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D 1TE Normálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
D 2 Špeciálne disperzné lepidlá
D 2E Špeciálne disperzné lepidlá s predĺženou dobou zavädnutia
D 2T Špeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom
D 2TE Špeciálne disperzné lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
R 1 Normálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R 1T Normálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
R 2 Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc
R 2T Špeciálne lepidlá na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom