BASF-Group: Construction Chemicals

Zatepľovacie systémy, omietky, lepenie, škárovanie, hydroizolácie, podlahy, nátery, lazúry

Odborno-technickí poradcovia                           Objektoví poradcovia                     

1. Ing. Daniel Smieško                              
Mobil: +421 903 400 851                          
E-mail: daniel.smieskobasf.com              

2. Ľuboš Mako
Mobil: +421 918 585 451
E-mail: lubos.makobasf.com

3. Anton Malovec                                        3., 4. Michal Moško
Mobil: +421 918 594 016                            Mobil: +421 915 954 390
E-mail: anton.malovecbasf.com                E-mail: michal.moskobasf.com

4. Mgr. Rastislav Majerech
Mobil: +421 905 209 208
E-mail: rastislav.majerechbasf.com

5. Miroslav Gašinec                                     5., 6. Peter Ovečka
Mobil: +421 903 776 800                            Mobil: +421 918 828 828
E-mail: miroslav.gasinec@basf.com               E-mail: peter.oveckabasf.com

6. Branislav Kudla
Mobil: +421 910 999 774
E-mail: branislav.kudlabasf.com

7. Ing. Dušan Gonda
Mobil: +421 903 621 456
E-mail: dusan.gondabasf.com

8. Ing. Pavol Nováček
Mobil: +421 911 707 911
E-mail: pavol.novacekbasf.com

9. Ing. Branislav Várkoly                              9., 10. Ing. Radovan Hnat
Mobil: +421 903 847 822                             Mobil: +421 918 111 918
E-mail: branislav.varkolybasf.com              E-mail: radovan.hnat@basf.com

10. Tomáš Balint
Mobil: +421 911 808 911
E-mail: tomas.balintbasf.com