BASF-Group: Construction Chemicals

Obsah webových stránok PCI Augsburg GmbH je chránený autorskými právami PCI Augsburg GmbH. Všetky práva vyhradené PCI Augsburg GmbH. Ponúkané, s výnimkou stiahnutie ponúkaných pre použitie v pôvodnej verzii, je použitie textu a obrázkov, úplne alebo čiastočne neprípustný a teda nezákonné, bez predchádzajúceho písomného súhlasu PCI Augsburg GmbH.

To je v súlade s ustanoveniami autorského zákona. V každom prípade nezákonného použitia, užívateľ bude musieť zaplatiť náhradu škody v súlade s požiadavkami PCI Augsburg GmbH. To platí najmä pre vydavateľské práva, ako je rozmnožovanie, prekladanie alebo používanie v elektronických systémech.Webové stránky, registrované ochranné známky, ochranné známky, obchodné názvy, úžitkové vzory (vpravo zákaz pripomína patentov) a logá. Aj keď títo nie sú označené ako také na webových stránkach, platia rovnaké pravidlá a zákony vzťahujú.